Login
contact

DIP is in het leven geroepen door de sector, voor de sector. Technische doorontwikkelingen vinden daarom altijd plaats in nauwe samenwerking met de sector. Dit gebeurt op verschillende thema’s. Momenteel zijn er vier expertgroepen:

  • Marketing
  • Definities
  • Theatertechniek
  • Jeugdgezelschappen

 

Wat doet een expertgroep?

Dat verschilt per thema, algemeen geldt dat de expertgroepen:

  1. wensen vanuit de praktijk vertalen naar nieuwe, concrete functionaliteiten binnen het DIP platform
  2. prioritering en fasering aanbrengen in de doorontwikkelingen van DIP
  3. consensus proberen te vinden m.b.t. bedrijfsprocessen en techniek zodat deze (deels) door DIP geautomatiseerd kunnen worden
  4. uniforme afspraken maken over definities, zodat we binnen de sector met elkaar kunnen vergelijken, delen, analyseren en concluderen 

Wat er exact gedaan wordt per expertgroep lees je op de pagina’s van de specifieke expertgroepen.

 

Wie zitten er in de expertgroepen?

DIP streeft ernaar om binnen alle expertgroepen een uitgebalanceerde selectie van experts te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met een balans tussen producenten en podia, groot/klein, wel/niet gesubsidieerd, grootstedelijk / regionaal of een andere relevante afweging. 

 

Hoe worden de expertgroepen samengesteld?

De behoefte om een expertgroep te realiseren ontstaat in de dagelijkse praktijk van DIP en in overleg met de brancheverenigingen en het bestuur. 

Op basis van een concrete vraag worden er 10-12 experts benaderd die kunnen bijdragen aan het vinden van het gezamenlijke antwoord.  

Wanneer het thema daarom vraagt, betrekt DIP zijdelings deelexpertise bij een expertgroep, om de conclusies en input vanuit de groep nader te toetsen.

 

Hoe vaak komen de expertgroepen bij elkaar?

De expertgroepen vinden normaal gesproken live plaats, maar vanwege de corona-maatregelen zijn er nu (najaar 2020) alleen digitale sessies. 

Het aantal sessies en de frequentie worden samen met de experts bepaald en is afhankelijk van onderwerp en actualiteit.

 

Wat doet DIP met de uitkomsten van de expertgroepen?

DIP deelt de uitkomsten van de expertgroepen middels haar communicatiekanalen (nieuwsbrief, website en LinkedIn). Zorg er dus voor dat je op de hoogte bent!

Afhankelijk van de thema’s zullen de uitkomsten ook breed getoetst worden binnen de sector. Dit doet DIP altijd in samenwerking met de brancheverenigingen.

Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren aan één van de expertgroepen? Klik dan verder naar de betreffende expertgroep of stuur een bericht naar DIP.

 

Voor meer informatie over de expertgroep Definities, klik op de knop:

Voor meer informatie over de expertgroep Techniek, klik op de knop: