Login
contact
15.05.2024 update

UpTime Robot voor het DIP-platform

We streven ernaar dat de DIP-applicatie 24-7 bereikbaar is. Daar werken we hard aan. Maar toch kán het voorkomen dat er storing is. Over het algemeen maken we daarvan hieronder melding. Is er geen melding en kun je toch niet inloggen? Dan kun je via deze link van UpTime Robot ook zelf real-time checken of er een storing is. 

Zelf gebruiken we UpTime Robot ook om eventuele issues vroegtijdig op te sporen. Als de DIP-applicatie niet naar behoren werkt, wordt er een waarschuwing verstuurd waardoor ons technische team zaken snel kan oplossen. 

15.05.2024 update

DIP niet bereikbaar in de nacht van 5 op 6 juni

In de nacht van 5 op 6 juni vindt er onderhoud plaats aan onze server. De DIP-applicatie is dan tijdelijk niet bereikbaar. We doen dit bewust in de nacht zodat onze gebruikers zo min mogelijk last ervaren.

24.04.2024 update

Inloggen in DIP lukt soms niet

We hebben van meerdere organisaties gehoord dat het inloggen soms niet lukt in de DIP applicatie. We zijn bezig met onderzoeken van de oorzaak en een oplossing. Als je even niet kunt inloggen in DIP, kan het zijn dat je een aantal minuten later wel kunt inloggen.

17.04.2024 update

Releaselog 2.0.5

We hebben weer een aantal verbeteringen doorgevoerd in de DIP-applicatie. Het kan zijn dat je de aanpassingen nog niet ziet. Ververs dan je browser. Heb je tips of wensen voor het verbeteren van het platform? Altijd welkom! Laat het ons weten via support@dip.nl


CONTRACTMODULE - FINANCIËLE AFSPRAKEN 

 • Toeslagen automatisch doorgezet - Bij gebruik van de financiële afspraken binnen de Contractmodule, werd er nog veel  heen-en-weer gebeld over de geldende toeslagen per theater. Daar wilden we wat aan doen. Vul je als theater nu per zaal de geldende toeslag in? Dan wordt die voortaan direct ingeladen als een impresariaat of producent een financiële afspraak aanmaakt. Zo hoef je de zaaltoeslag (theatertoeslag, consumptietoeslag, servicetoeslag, garderobekosten) niet meer door te geven of op te vragen. Zelf je zaaltoeslagen invullen doe je zo: via beheer > zalen > [naam zaal] > toeslag toevoegen.
 • Berekening inzichtelijk gemaakt - We krijgen geregeld vragen over de berekening van resultaten binnen DIP. Die hebben we nu toegevoegd aan de financiële afspraken binnen de Contractmodule. Daar zie je een heldere opbouw van de bruto-recette en de verdere verdeling. Via het vraagtekentje kun je ook de achterliggende logica bekijken.
 • Rechtenstructuur contracten verbeterd - DIP wil zo veel mogelijk aansluiten op jouw werkwijze. Daarom hebben we de rechtenstructuur voor gebruikers van de theaters uitgebreid, zodat het contractproces beter beheerd kan worden. Soms is iemand namelijk wél bevoegd om een contract af te keuren, maar niét om goed te keuren. Je kunt gebruikers binnen het contractproces nu bepaalde rechten wél en andere rechten niet geven. Op een rijtje:
  • Inzage = gebruiker kan contract zien
  • Wijzigen = gebruiker kan contract zien en afkeuren
  • Accorderen = gebruiker kan contract zien, afkeuren of goedkeuren

PUBLIEKSMONITOR

 • Excel-export beschikbaar – We hebben binnen de Publieksmonitor een knop toegevoegd, waarmee je de achterliggende data van de verschillende grafieken kunt exporteren naar een Excel-bestand. Handig voor als je jouw eigen data wilt verwerken.
 • Bug fix Active Tickets - Bij de koppeling van Active Tickets met de Publieksmonitor registreerden we per verkochte kaart één kaartkoper, terwijl een kaartkoper meerdere kaarten kan kopen. Dit is hersteld.

VERKOOPMONITOR

 • Eind tour zichtbaar – Vanaf nu kun je binnen de Verkoopmonitor zien wanneer een productie is uitgespeeld. Dit hebben we zichtbaar gemaakt met een groen, verticaal streepje - links voor de productie. Het einde van de tour kan een mooi moment zijn om resultaten te evalueren.
27.03.2024 update

Vanaf di 2 tm ma 8 april geen nieuwe data in Publieksmonitor

We werken constant aan de verbetering van de DIP-applicatie. Vaak gebeurt dat ongemerkt aan de achterkant, maar de komende update is wel merkbaar voor onze gebruikers. Van 2 t/m 7 april aanstaande verbeteren we de snelheid van de Publieksmonitor. Op die dagen worden de verkoopdata niet gesynchroniseerd. Waarom is dit nodig en wat betekent dit voor jou? Hieronder leggen we uit hoe het zit.

Waarom is dit nodig?
De afgelopen weken hebben we veel nieuwe gebruikers aangesloten op de Publieksmonitor. Daar zijn we blij mee! Maar we hebben gemerkt dat de applicatie hierdoor trager is geworden, en dat inloggen soms lastig is. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Met de komende update veranderen we daarom een aantal interne processen, zodat we deze snelheidsproblemen duurzaam kunnen oplossen. Hiervoor moeten we eenmalig alle verkoopdata verwijderen en opnieuw ophalen.

Wat merk ik ervan?
Tussen 2 en 7 april worden de verkoopdata in de Publieksmonitor niet aangevuld. Wel heb je gewoon toegang tot de module en zijn de verkoopdata beschikbaar voor analyses en rapportages. Op 8 april is de dataset weer helemaal up-to-date en klaar voor gebruik.

We sturen dit bericht ook naar alle beheerders. Werken jouw collega’s ook met DIP? Heel fijn als je ze dan op de hoogte wilt stellen van deze update. 

Excuus voor het eventuele ongemak!

Vragen?
Heb je vragen, op- of aanmerkingen? Neem vooral contact met ons op via support@dip.nl. We horen graag van je en komen zo snel mogelijk bij je terug.

06.02.2024 update

Releaselog 2.0.4

PUBLIEKSMONITOR:

 • Toegevoegd aan rapportagepagina van de Publieksmonitor:
  • Dag van aankoop – We hebben een grafiek toegevoegd met het aantal aankopen per dag van de week. Op deze manier kun je zien op welke dag de meeste kaartkopers actief waren;
  • Verloop kaartverkoop – We hebben een verkoopcurve met de kaartverkoop over tijd toegevoegd;
  • Export naar pdf - Je kunt rapportages nu gemakkelijk exporteren als pdf om bijvoorbeeld door te sturen naar collega’s of te printen;
  • Theater en plaats - voor producenten en impresariaten zijn op de detailpagina van een voorstelling de naam van het betreffende theater en de plaatsnaam toegevoegd.
 • Bugfixes
  • Filtering Rapportage-module - Het seizoensfilter werkt weer goed op de rapportage-detailpagina. Het filter past zich automatisch aan naar de eerste voorstellingsdatum in de rapportage-selectie;
  • Geretourneerde kaarten - Deze kaarten worden niet meer meegeteld in de overzichten.

ALGEMEEN:

 • Monitoring uitgebreid - We hebben de monitoring op de applicatie verder uitgebreid. Hierdoor zien we storingen sneller en kunnen we daarop anticiperen;
 • Snelheid applicatie verbeterd – We hebben de snelheid van het platform verbeterd. De data van de overzichtspagina in de Verkoopmonitor slaan we op in de browser (caching). Klik je door naar een voorstelling en ga je daarna weer terug naar de overzichtspagina? Dan zijn de data direct geladen;
 • Leesbaarheid verbeterd - We hebben de leesbaarheid van de contracten verbeterd door bij de opmerkingen onder contracten line breaks toe te voegen;
 • Third Party API toegevoegd – Derden kunnen in DIP voorstellingen ophalen met informatie over de productie. Dit is alleen publieke informatie. De theaterkrant gaat dit gebruiken om voorstellingen te tonen op de website;
 • Filtering verbeterd - Financiële afspraken kun je als theater nu filteren op zowel producent als impresariaat.
11.01.2024 update

Onze algemene voorwaarden zijn vernieuwd

We toetsen onze dienstverlening en overeenkomsten continu. Passen ze nog bij de veranderende realiteit? Is alles volledig en duidelijk? Naar aanleiding van de livegang van de Publieksmonitor hebben we onze algemene voorwaarden nog eens tegen het licht gehouden. En op basis daarvan een aantal wijzigingen doorgevoerd. We vatten de belangrijkste voor je samen:

Algemeen:

De definitie van ‘Gebruiker’ van het DIP-platform is verder gespecificeerd. Er is nu een extra onderscheid tussen ‘Gebruiker Presentator’ en ‘Gebruiker Producent / Impresariaat’.

Rondom de Publieksmonitor:

 • De term ‘bezoekers’ is gewijzigd in ‘kaartkopers’. Dit omdat we alleen gegevens van ‘kaartkopers’ ontvangen en geen informatie van daadwerkelijke bezoekers. 
 • Er is een aanvullende bepaling toegevoegd over het verkrijgen van toegang tot de Publieksmonitor, en het verstrekken van persoonsgegevens in dat kader. 
 • Voor de verstrekkers van de persoonsgegevens (theaters), is een verwijzing toegevoegd naar de Gezamenlijke Verwerking Verantwoordelijken Overeenkomst. 

Bekijk of download onze vernieuwde algemene voorwaarden. Ze zijn vanaf 11 januari 2024 geldig.

Heb je nog vragen, op- of aanmerkingen? Mail ons dan gerust op support@dip.nl. We waarden je input en komen zo snel mogelijk bij je terug.

06.12.2023 update

Verbeteringen in de rapportagefunctie van de Publieksmonitor

Verbeteringen in de rapportagefunctie van de Publieksmonitor

Na de livegang van de Publieksmonitor hebben we gelijk wat puntjes opgepakt die het gebruik van de rapportagefunctie van de Publieksmonitor gebruiksvriendelijker moeten maken. Dit zijn de verbeteringen die we hebben doorgevoerd:
 • De rapportages slaan we vanaf nu op organisatie niveau op i.p.v gebruiker niveau. Hierdoor kunnen je directe collega’s ook meekijken in je rapportages.
 • We sorteren ze nu ook van nieuw naar oud - wel zo overzichtelijk.
 • Het opslaan van de rapportage vergt wat tijd van het systeem, daarom laten we nu in de button zien dat de applicatie bezig is.
 • De rol producent via impresariaat kan nu ook rapporten opslaan en bewerken.
28.11.2023 update

Releaselog 2.0.3: Nieuwe features in DIP2.0

Sinds de livegang van het vernieuwde DIP-platform blijven we het platform continu verbeteren om op deze manier het platform gebruiksvriendelijk en actueel te houden. De laatste verbeteringen die we hebbe doorgevoerd zetten we hier voor je op een rij. Als jij nog goede tips voor ons hebt voor het verbeteren van het platform, laat dit dan vooral weten aan support@dip.nl. 

Releaselog -  2.0.3

 • Plaatsnaam theater toegevoegd bij aanmaken voorstellingen: Impresariaten en producenten kunnen hierdoor makkelijker het juiste theater opzoeken.
 • Verkoopmutaties: verbeterde datum-picker toegevoegd.
 • Exportfunctie: % bezet landelijke en capaciteit toegevoegd aan export per productie.
 • Dashboard - ‘Verdeling voorstellingen' widget: toont nu weer gelijk aantal voorstellingen als onder de widget kengetallen 'aantal voorstellingen’.
 • Voor theaters: onder beheer -> producties wordt naast de producent nu ook het impresariaat vermeld.
15.08.2023 update

Releaselog 2.0.2: Laatste verbeteringen die we hebben doorgevoerd op het vernieuwde DIP-platform

Releaselog -  2.0.2

 • Export zaalcapaciteit: wanneer je een export maakt van de zaalcapaciteit-pagina, staat nu de zaalcapaciteit in het Excel-bestand erbij vermeld.
 • Financiële afspraken met de status 'concept' konden niet worden verwijderd: Dit is nu opgelost en kan nu wel.
 • Toevoeging extra filter in export Verkoopmonitor’: In het Excel-bestand kun je nu snel filteren op ‘geen verkoop’, zo zie je snel voor welke voorstellingen er nog geen verkoop is. 
 • Export Verkoopmonitor: Productienummer en voorstellingsnummer staan nu in aparte kolommen in plaats van samen in 1 kolom.
 • Bug export financiële afspraken overzicht: wanneer je voorheen een export maakte van je financiële afspraken overzicht, stond er bij 'vast bedrag' niks. Dat is nu verholpen.
 • Update financiële afspraken: Wanneer een impresariaat of producent een financiële afspraak wilde herzien, kwam dit niet door via de API. Dit is verholpen.
 • Verkoopmonitor blijft hangen bij laden voorstellingen: Opgelost.
 • Bij het aanmaken van een financiële afspraken kon je wel een theater te selecteren, maar waren er geen contactpersonen zichtbaar: Opgelost
 • Verbetering in productieoverzicht van de verkoopmonitor: impresariaten en producenten hebben een extra filter erbij, zij kunnen nu namelijk filteren op theater.
26.07.2023 update

Geen standen van enkele theaters vanwege overstap naar ander kaartverkoopsysteem

Get-A-Ticket is verdwenen van de Nederlandse markt. Meerdere theaters zijn daarom inmiddels overgestapt naar een ander kaartverkoopsysteem, mét een DIP-koppeling. Maar sommige theaters kozen voor een systeem waarmee we helaas (nog) geen koppeling hebben. Het gaat om:

 • Theater Peeriscoop 

Hoe nu verder?
Theater Peeriscoop is overgestapt naar Stager. Hiermee is (nog) geen koppeling met DIP.