Login
contact
23.07.2021 storing

Tijdelijk geen mail met te koppelen voorstellingen

Door de storing bij enkele impresariaten (zie ons bericht van 9 juli) stuurt DIP sinds enkele weken geen mailberichten met te koppelen voorstellingen aan de podia op vrijdag. In veel gevallen zou een voorstellingen door de storing bij de impresariaten meerdere keren in het overzicht staan, waardoor er problemen kunnen ontstaan bij het koppelen.

Als gevolg van de storing lopen podia achter bij het doorgeven van standen. Dit betreft vooral voorstellingen bij podia die handmatig voorstellingen moeten koppelen.

Wij hadden verwacht dat dit probleem eerder zou zijn verholpen en doen ons best alsnog zo snel mogelijk een mail uit te sturen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de mail uiterlijk 30 juni weer kan worden verzonden.

13.07.2021 storing

Opgelost: Standen Orpheus deels onjuist en tijdelijk niet geupdate

Op 12 juli jl. is er een storing geconstateerd bij het kaartverkoopsysteem van Orpheus, waardoor de kaartstanden in sommige gevallen niet correct zijn doorgegeven naar het systeem van DIP.

Na een eerste melding is de oorzaak door de leverancier van Orpheus snel gevonden. Het aanleveren van standen is tijdelijk gepauzeerd in afwachting van een oplossing. De leverancier van het theater doet haar best om zo mogelijk nog deze week het probleem te verhelpen en de aanlevering van standen te hervatten. Daarbij kan het voorkomen dat er correcties plaatsvinden op eerdere standen.

Update 19-07-21: De storing is verholpen. Sinds vrijdag 16 juli ontvangen wij weer standen van het theater en zijn de cijfers gecorrigeerd. Dit kan er soms voor zorgen dat er een correctie heeft plaatsgevonden op eerder bekende standen.

09.07.2021 storing

Dubbele voorstellingen KIK Productions, Triple T Agency, Hummelinck Stuurman, Bunker en Hekwerk

Recent is er een storing geconstateerd in de koppeling van het boekingssyteem van KIK Productions, Triple T, Hummelinck Stuurman, Bunker en Hekwerk, waardoor voorstellingen soms meerdere keren worden aangemaakt in het systeem van DIP.

Als gevolg van de storing kan het op dit moment voorkomen dat theaters voorstellingen meerdere keren aangeboden krijgen. Als er over dit probleem meer bekend is zullen wij dat hier vermelden.

Update 13-07-21: de leverancier van de impresariaten heeft de oorzaak in onderzoek. Tegelijkertijd onderzoeken wij hoe we de dubbelingen kunnen opschonen.

Update 19-07-21: de oorzaak van de storing is gevonden en de leverancier werkt aan een oplossing. DIP werkt momenteel aan het oplossing voor het verwijderen van alle foutieve voorstellingen. Wij verwachten dat dit in de loop van deze week zal worden afgrond.

25.06.2021 update

Tijdelijk geen standen Theater de Vest Alkmaar

Vanwege de overstap van kassaleverancier ontvangen wij van Theater de Vest uit Alkmaar tijdelijk geen standen. De nieuwe leverancier TIX is momenteel bezig een koppeling aan het realiseren. Wanneer de koppeling gereed is zullen wij deze pagina van een update voorzien en deze melding aanpassen.

07.06.2021 storing

Storing kaartstanden Schouwburg de Kampanje

Onlangs is er een storing vastgesteld in de overdracht van de kaartstanden, recettes en capaciteit van Schouwburg de Kampanje naar het systeem van DIP.

De leverancier van het kaartverkoopsysteem van het theater is hiermee bekend en op zoek naar de oorzaak. Zodra er een update is zullen wij dit hier melden.

29.03.2021 update

Nieuwe landelijke corona-maatregelen en annuleringen

Oorspronkelijke melding 15-12-2020: Op 14 december heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het Corona-virus te beperken. De maatregelen hebben opnieuw een enorme impact op de podiumkunsten. Tot en met tenminste 19 januari zijn alle podia gesloten.

Vanwege de grote aantallen wijzigingen en/of annuleringen zullen kaartstanden in de applicatie tijdelijk niet correct worden weergegeven. Om de gevolgen in de applicatie te beperken zal DIP alle voorstellingen die plaatsvinden tijdens de lockdown op geannuleerd gaan zetten. De annuleringen zullen wij doorvoeren op 17 december in de ochtend. Voorstellingen die zijn ingevoerd door een impresariaat dat werkt met een gekoppeld boekingssysteem zullen mogelijk niet op geannuleerd (blijven) staan. Bij gebruik van een gekoppeld boekingssysteem is dat systeem leidend voor het bepalen van de status in DIP.

Als een voorstelling later alsnog zal plaatsvinden kun je deze als producent op twee manieren verplaatsen. Het is belangrijk dat producenten en podia met elkaar afstemmen hoe de verplaatsing in DIP zal worden afgehandeld. Hieronder geven we een advies voor de werkwijze die een producent of impresariaat kan volgen:

  • Wil je de financiële afspraak herzien? Dan raden wij je aan nieuwe voorstellingen aan te maken en de oude op geannuleerd te houden.
  • Wil je de financiele afspraak niet herzien of is er geen afspraak gemaakt via de contractmodule? Dan kun je de voorstelling van geannuleerd halen en weer de juiste status geven. Daarna kun je deze verplaatsen naar de nieuwe datum.

Hoe je dit aanpakt is ook een kwestie van je eigen voorkeur, maar overleg onderling over de werkwijze zodat de aansluiting van cijfers direct weer in orde is. Als een podium en producent anders omgaan met de verplaatsing kan het voorkomen dat het kaartverkoopsysteem niet de goede cijfers doorgeeft. Voor vragen zijn wij bereikbaar via support@dip.nl

Update 13-01-2021: als gevolg van de verlenging van de maatregelen, zullen wij op 14 januari alle voorstellingen op geannuleerd gaan zitten die plaatsvinden tot en met 9 februari.

Update 02-02-2021: door de nieuwe verlenging van de lockdown, zullen wij op 4 februari alle voorstellingen op geannuleerd gaan zitten die plaatsvinden tot en met 2 maart.

Update 02-03-2021: door de nieuwe verlenging van de lockdown zullen wij alle voorstellingen op geannuleerd gaan zitten die plaatsvinden tot en met 15 maart. Naar aanleiding van het kabinetsbesluit op 8 maart nemen wij weer maatregelen voor de periode vanaf 16 maart.

Update 09-03-2021: door de nieuwe verlenging zijn alle voorstellingen tot en met 30 maart geannuleerd in de verkoopmonitor. Als de gevolgen duidelijk zijn voor voorstellingen vanaf 31 maart zullen wij weer actie ondernemen.

Update 29-03-2021: Naar aanleiding van de meest recente verleniging van de maatregelen worden alle voorstellingen in de verkoopmonitor t/m 20 april op geannuleerd gezet. Naar aanleiding van de persconferentie van 13 april zullen wij opnieuw kijken welke acties nodig zijn.

Update 07-04-2021Op 6 april is bekend geworden dat een aantal podia van 13 tot en met 21 april hun deuren voor publiek kunnen openen. Dit is onderdeel van een pilot, maar informatie over de pilot is te vinden op de website van de VSCD. DIP heeft in eerder alle voorstellingen tot en met 20 april geannuleerd in de applicatie. Als een eerder geplande voorstelling hierdoor toch doorgang kan vinden kan de producent of het impresariaat deze opnieuw bevestigen in de applicatie. Nieuwe voorstellingen kunnen op de gebruikelijke wijze worden toegevoegd. DIP zal niet opnieuw voorstellingen annuleren over de periode van 13 tot en met 20 april. Hoe wij omgaan met voorstellingen op 21 april en later bepalen wij na de personferentie van 13 april.

Update 16-04-2021Deze week zijn de maatregelen wederom verlengd. Theaters blijven in principe dicht tot en met 10 mei. Omdat er een grotere slag om de arm is gehouden voor wat betreft de duur van de maatregelen en er tegelijkertijd testevenementen plaatsvinden, zal DIP nu wekelijks de situatie bekijken. Wij hebben nu alle voorstellingen tot en met 27 april op geannuleerd gezet. Op dinsdag 20 april bekijken wij de situatie opnieuw.

Update 22-04-2021Vandaag zullen wij alle voorstellingen voor de periode 28 april t/m 4 mei op geannuleerd zetten. Op woensdag 28 april zullen we ook de voorstellingen van 5 mei t/m 9 mei annuleren, behalve als er tussentijdse ontwikkelingen zijn die aanleiding geven hier van af te zien. Vooralsnog kunnen theaters vanaf 10 mei de deuren met beperkingen weer openen, we kijken de week daaraan voorafgaand hoe we hiermee omgaan in de applicatie van DIP.

Update 10-05-2021Vandaag zullen wij alle voorstellingen voor de periode 10 mei t/m 17 mei op geannuleerd zetten.

Update 25-05-2021Vandaag zijn alle voorstellingen voor de periode 18 mei t/m 30 mei op geannuleerd gezet.

Update 07-06-2021Alle voorstelling tot en met 4 juni zijn geannuleerd. Vanaf 5 juni kan er weer worden opgetreden en ligt het beheer weer volledig met de producenten en impresariaten.