Login
contact
Visiedocument en transitieplan
01.12.2019

Visiedocument en transitieplan

Aan de basis van waar we nu met DIP zijn en waar we met DIP naar toe gaan, ligt een visiedocument en transitieplan.

In het visiedocument is door experts uit de hele sector verwoord welke kansen een gezamenlijke digitale infrastructuur de podiumkunsten biedt. Deze visie is voorgelegd aan de brancheverenigingen en zij onderschrijven deze visie en hebben opdracht gegeven voor verdere uitwerking van deze visie in een transitieplan: Wat zouden we maken? Wat is er nu? Wat is er voor nodig in mensen en budget? En ga zo maar door. Dit transitieplan vormt de blauwdruk voor de opdracht aan Stichting DIP en het startsein voor de daadwerkelijke realisatie van een Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten.

Download hier het visiedocument en transitieplan.