Login
contact
Vacature: bestuursleden gezocht
28.03.2023

Vacature: bestuursleden gezocht

DIP werkt met een klein team vanuit Leiden en wordt hierin bijgestaan door een dagelijks bestuur (en waar nodig vakspecialisten). 

Door het verlopen van de zittingstermijn zijn wij per direct op zoek naar:

Twee bestuursleden
voor gemiddeld vier tot zes vergaderingen per jaar, met de volgende profielen / interessegebieden:

- ICT / Digitalisering
- Marketing en communicatie

DIP bouwt aan de digitale infrastructuur voor de Nederlandse podiumkunsten. Ons doel: meer efficiency, inzicht en publieksbereik.

Ons verhaal
In het najaar van 2018 hebben de brancheverenigingen in de podiumkunsten hun schouders gezet onder een ambitieus plan om alle informatie in de sector over publiek, producties en financiële afspraken te bundelen in één digitale oplossing. Dit was het startsein voor de oprichting van Stichting Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP). DIP startte in 2019 met het samenbrengen van bestaande initiatieven, de ontwikkeling van een geheel nieuw platform, en het aansluiten van podia, producenten en impresariaten. Op 15 mei 2022 gaat de vernieuwde versie live en eind 2023 wordt de Publieksmonitor hierin geïntegreerd.

Een nieuwe fase
Na een pioniersfase breekt er voor DIP de komende jaren een nieuwe fase aan, waarin de organisatie werkt aan de bestendiging en uitbreiding van de mogelijkheden van het DIP-platform. Dit in afstemming op de wensen uit het veld. Ook – of juist – in deze nieuwe fase hebben we behoefte aan een stevig, daadkrachtig en divers bestuur met veel organisatiekracht en ideeën, plus een groot netwerk. Voor de samenstelling van het bestuur streven we naar pluriformiteit in zoveel mogelijk opzichten.

Ons bestuur
Stichting DIP wordt bestuurd volgens een ‘bestuur-plus-directiemodel’, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid en de randvoorwaarden schept voor een gezonde werkomgeving. Het bestuur adviseert de directie en fungeert als klankbord en sparringpartner.

Het bestaat normaliter – inclusief voorzitter – uit negen leden. De brancheverenigingen (NAPK, VSCD en VVTP) leveren ieder twee leden. Deze worden aangevuld met drie onafhankelijke leden met specifieke expertises op het gebied van ICT, marketing en communicatie en/of recht. Nu is er dus plaats voor twee nieuwe leden. Kandidaat-leden bij wie een situatie van belangenverstrengeling kan ontstaan, komen niet in aanmerking. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris worden herschikt op basis van de nieuwe samenstelling.

Behalve het bestuur bestaat de organisatie uit een directeur, vier vaste medewerkers en een freelance Solution Architect. De technische bouw van het platform is uitbesteed aan een ICT-partner.

Profiel van alle bestuursleden
Voor alle leden van het bestuur geldt dat ze affiniteit hebben met de podiumkunsten en digitalisering, kritisch kunnen denken en onafhankelijk opereren. In de basis zijn de leden zelf-reflectief, zich bewust van de Governance Code Cultuur en de sectorbrede – en soms -overstijgende – opdracht van DIP. Ze zijn in staat toezicht te houden op de naleving van de strategie en het beleid van de stichting. En ze kunnen goed functioneren in teamverband en rolvast blijven.

Tijdsbesteding en vergoeding
Het bestuur komt gemiddeld vier tot zes keer per jaar bij elkaar, en organiseert één keer per jaar een zelfevaluatie. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, eventueel met de mogelijkheid tot verlenging. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Eventuele onkosten – gemaakt in de uitoefening van de functie – worden vergoed.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd, voldoe je aan het gevraagde profiel en heb je geen (neven)functie(s) die tot belangenverstrengeling kunnen leiden? Dan nodigen wij je graag uit vóór maandag 24 april 2023 te reageren met een cv en beknopte motivatiebrief, gericht aan bestuursvoorzitter Joachim Fleury via info@dip.nl.