Login
contact
Publieksdata in de culturele sector
05.06.2020

Publieksdata in de culturele sector

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke richtlijnen in het advies van de Raad van Cultuur aan de minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66).

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, is het voor de culturele sector nodig om op structurele en gedigitaliseerde wijze publieksdata te kunnen verzamelen, delen en analyseren. Er vinden verschillende initiatieven plaats op dit gebied in de Nederlandse cultuursector.

 

Eerste verkenning in het veld

Eén daarvan is het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP). Dit initiatief en soortgelijke andere initiatieven zijn onlangs in kaart gebracht in het verkenningsrapport ‘Publieksdata in de culturele sector’; een samenwerkingstraject tussen DEN en ECM Cultuuronderzoeken. Dit rapport dient als basis en aanbeveling voor het onderzoek waartoe het Ministerie van OC&W onlangs opdracht heeft gegeven om te komen tot een samenwerkingsverband Publieksdata in de cultuursector. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door een onafhankelijk adviesbureau. Op basis van dit onderzoek zal het Ministerie van OC&W in het najaar van dit jaar een beslissing nemen over beleid en toekenning van subsidie.

 

DIP doet mee met onderzoek

DIP is door het Ministerie van OC&W in haar rol van koploper van digitalisering in de podiumkunstensector gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. Afgelopen week heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau een eerste gesprek gehad met Loes Hoogenboom, directeur van DIP. En Joachim Fleury zal, als voorzitter van het DIP bestuur,  plaatsnemen in de klankbordgroep, die samengesteld is door het Ministerie van OC&W.