Login
contact
Projectondersteuning OCW
15.05.2024

Projectondersteuning OCW

Hoe meer gebruikers, hoe efficiënter en aantrekkelijker het is om met DIP te werken. Maar ook: hoe meer data en hoe beter de analyses voor DIP-leden en de sector als geheel. 

We zijn heel blij dat ook OCW de waarde van DIP onderschrijft, en ons een eenmalige projectsubsidie heeft toegekend. Hiermee willen we de doorontwikkeling van de kwaliteit en de dataset versnellen - met bijzondere aandacht voor onder andere kleinere instellingen en makers. 

Ontbrekend aanbod
DIP heeft inmiddels 335 gebruikers. In de afgelopen maanden zijn er daarnaast 83 theater aangesloten op de Publieksmonitor en deze aantallen groeien nog iedere maand. Een deel van de podiumkunstensector ontbreekt echter nog. Kleine makers hebben vaak te weinig tijd, kennis én geld om zich aan te sluiten. Jeugdtheatergezelschappen spelen vooral in scholen. Concertzalen en muziekensembles zijn ook nog niet allemaal aangesloten. En festivals zelfs helemaal niet. 

Dankzij het extra budget van OCW kunnen we onderzoeken welke drempels er zijn en deze proberen te verlagen, of zelfs helemaal wegnemen. Om zo zoveel mogelijk van de nog ontbrekende partijen aan te sluiten bij DIP.

Wat nu?
De komende tijd gaan we graag met deze groepen in gesprek. Dus ben of ken jij bijvoorbeeld een ‘kleine maker’, een jeugdtheatergezelschap of andere podiumkunstenorganisatie, en staat data-gericht werken hoog op jouw agenda? Laat het ons weten!