Login
contact
Ministerie onderzoekt mogelijkheden delen publieksdata
27.10.2020

Ministerie onderzoekt mogelijkheden delen publieksdata

Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderschrijft het belang van het delen van publieksdata in de culturele sector om meer inzicht te krijgen in hun publiek en het publieksbereik te vergroten. Zij vroegen DEN de mogelijkheden van een landelijk samenwerkingsverband te onderzoeken en DIP schoof samen met andere 'koplopers' in de sector aan om haar ervaringen te delen.

Kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector DEN onderzocht in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de potentie van een mogelijk landelijke samenwerkingsverband van culturele instellingen op het gebied (van het delen) van publieksdata. DIP nam als een van de koplopers op het gebied van collectieve digitalisering in de podiumkunsten deel aan de werkgroep, samen met CJP, Rotterdam Festivals, Cineville, Museumjaarkaart en Probiblio.

Onlangs is het rapport met de resultaten gepubliceerd. "Uit dit rapport komt naar voren dat een landelijk samenwerkingsverband voor de gehele culturele sector een belangrijke motor en aanjager kan zijn om culturele instellingen aan te zetten tot het efficiënter en effectiever gebruik van data en zodoende meer inzicht te krijgen in hun publieksbereik." [Bron: www.den.nl]

Het onderzoek werd al eerder aangekondigd door minister Ingrid van Engelshoven in haar Uitgangspuntbrief voor het Cultuurbeleid 2021 – 2024 waarin Diversiteit en Inclusiviteit belangrijke richtlijnen vormen. Het ministerie geeft aan dat deze rapportage een belangrijke bouwsteen vormt voor de verdere besluitvorming op dit terrein.

Benieuwd naar de conclusies en adviezen? Lees het rapport op de website van DEN of het ministerie van OCW