Login
contact
Inventarisatie Definitiegebruik
22.07.2021

Inventarisatie Definitiegebruik

DIP vraagt alle podia mee te doen met de inventarisatie naar definitiegebruik m.b.t. kaartverkoopstanden en prijsopbouw. De enquete kan ingevuld worden tot en met 30 augustus 2021

De laatste stap naar het uitwisselen van uniforme gegevens in de sector

We hebben het al vaak benoemd: efficiënter (digitaal) samenwerken in de sector kan alleen als we uniforme gegevens gaan uitwisselen. In de sector worden vaak termen en definities door elkaar gehaald of net anders geïnterpreteerd en daardoor ook anders digitaal ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de term ‘Blokkade’ of ‘Reservering’; niet iedere (theater)organisatie gaat hier hetzelfde mee om in haar kaartverkoopsysteem. Dit zorgt al jaren voor veel verwarring en frustratie binnen de sector. 

De verschillende interpretaties en verwerking van gegevens gelden zowel voor definities ten aanzien van het afrekenen van de voorstelling tussen bespeler en podium, als voor definities ten aanzien van de kaartstanden. Voor het weergeven van deze gegevens in DIP betekent het gebrek aan uniforme onderlinge afspraken dat dit de gegevens lastiger te interpreteren maakt.

DIP heeft daarom een Inventarisatie Definitiegebruik geïnitieerd om in kaart te brengen hoe ieder theater op dit moment informatie en data verwerkt binnen haar eigen kaartverkoopsysteem. De inventarisatie zal uiteindelijk helpen om (op het niveau van het kaartverkoopsysteem en de organisatie) inzicht te verwerven in en begeleiding te realiseren voor de benodigde aanpassingen binnen het kaartverkoopsysteem.

 

Enquete: invullen voor 30 augustus 2021

De enquete is opgesplitst in 3 onderdelen:

Definities verkoopstanden: https://dipnl.typeform.com/to/MmEjaa9w 

Contingenten: https://dipnl.typeform.com/to/CiJAovJ4 

Prijsopbouw kaartverkoopsysteem: https://dipnl.typeform.com/to/o1mO3rre 

We vragen jou en jouw organisatie deze onderdelen zou nauwkeurig mogelijk in te vullen. Het kan zijn dat niet alle onderdelen door dezelfde persoon ingevuld kunnen worden. Wij zouden je daarom willen vragen om binnen je organisatie even na te vragen wie de onderdelen het beste kan invullen. Een printversie van de enquête, ter voorbereiding op het daadwerkelijke online invullen, kun je downloaden via deze link: https://bit.ly/2TbzERp

De inventarisatie is opgesteld en wordt begeleid door Joost Veuger. Hij is bij vragen te bereiken op joostveuger@dip.nl.

Alvast bedankt voor jouw medewerking; zo help je de sector -met sprongen- vooruit!