Login
contact
Expertgroep Marketing
13.04.2020

Expertgroep Marketing

DIP ontwikkelt de tools voor de sector. De basis daarvan wordt gevormd door de kennis die in de sector beschikbaar is.

Op 12 maart j.l. vond de eerste meeting van marketingexperts uit de sector plaats en hebben we gesproken over de te ontwikkelen Publieksmonitor. Naar aanleiding van deze meeting is gestart met een inventarisatie van scenario’s, genres en features waarbij de Publieksmonitor een marketeer maximaal kan ondersteunen. 

Conclusies uit deze inventarisatie worden eerst binnen de expertgroep en dan steeds breder in de branche gedeeld. Marketingexperts die deelnamen aan de meeting zullen komende periode actief collega’s in de sector bijpraten over de ontwikkelingen van DIP. Mogelijk ontvang je binnenkort dus een update over DIP van één van je collega’s of vragen we je om mee te denken.