Login
contact
Expertgroep jeugdgezelschappen
16.12.2020

Expertgroep jeugdgezelschappen

In de wens meer en diverser publiek aan te trekken en processen in de sector efficiënter te maken middels digitalisering, legt DIP geregeld uitdagingen binnen de sector bloot en fungeert zij vaak als 'katalysator' om hiervoor een oplossing te vinden. Dit doen we altijd in samenwerking met de brancheverenigingen, steeds vaker met (zijdelingse) betrokkenheid van het Ministerie van OCW en middels onze DIP expertgroepen. Nieuw is onze expertgroep Jeugdgezelschappen, wat doet zij en wie maakt er onderdeel vanuit?

Waarom een expertgroep Jeugdgezelschappen?

Jeugdgezelschappen ondervinden als het aankomt op digitalisering een relatief grote uitdaging. Zij spelen namelijk niet altijd in het reguliere theatercircuit. Denk bijvoorbeeld aan voorstellingen op scholen, festivals of andere locaties die niet per se direct gelieerd zijn aan een theaterinstelling. Dat betekent dat processen zoals het registreren van (het aantal) bezoekers, de boekingen en de verkoop voor dit soort voorstellingen vaak niet geautomatiseerd en gedigitaliseerd zijn. Dat maakt het lastig om data te koppelen.

DIP (en eerder Podiumkunst.info) heeft deze uitdaging blootgelegd; alles draait in DIP om het creëren van één "ID" waaraan later allerlei data gehangen kan worden (zoals bijvoorbeeld de bezoekersaantallen, bezoekersdata, maar ook financiële afspraken en in de toekomst technische lijsten en wellicht marketingmateriaal). Het creëren van een ID begint echter met het invoeren van een voorstelling of productie door een producent, gezelschap of impresariaat en wordt gerealiseerd door het koppelen van de voorstelling of productie door een podium. Voor jeugdvoorstellingen ontbreekt nu dit essentiële tweede onderdeel.

DIP erkent dat de jeugdgezelschappen op het moment weinig voordeel halen uit DIP,  maar constateert ook dat de uitdaging breder is dan slechts de koppeling met DIP. 

Niet alleen voor de koppeling met DIP is het handig als de jeugd/schoolvoorstellingen beter digitaal geregistreerd worden. Het zou bijvoorbeeld ook het invoeren van de verantwoordingsmodules van OCW en/of FPK makkelijker kunnen maken. Tevens zouden betere gedigitaliseerde processen vanuit de wens de podiumkunsten en onderwijs diverser en inclusiever te maken, ook meer inzicht kunnen verschaffen in het bereik van de jeugdvoorstellingen. Bijvoorbeeld door meer informatie te vergaren over wie er exact de schoolvoorstellingen te zien krijgen (hoeveel kinderen zijn het?, maar ook: waar komen zij vandaan?, etc.). 

Voordat het zover is, dienen een aantal stappen genomen te worden, waarbij DIP nu als katalysator en als 'intermediair' fungeert door verschillende gezelschappen bijeen te brengen en de exacte behoeftes en vragen met diverse betrokkenen en belanghebbenden te formuleren en concretiseren. Dat is een essentiële eerste stap voordat ook DIP in de behoefte van de jeugdgezelschappen kan voorzien en het deel van voorstellingen dat niet in het reguliere theatercircuit plaatsvindt, zou kunnen opnemen.

 

Wat doet de expertgroep Jeugdgezelschappen?

De expertgroep bevindt zich in de beginfase waarin diverse thema's aan bod komen rondom de hoofdvraag:

“Wat willen we nu precies wanneer we zeggen dat we 'de school/jeugdvoorstellingen in DIP willen hebben staan' en wat is er voor nodig om dit mogelijk te maken?”

Thema's en vragen die hieraan gelieerd zijn:

  • Hoeveel leerlingen zien de voorstellingen en waar komen zij vandaan? 
  • Wat kunnen de landelijke intermediairs in de digitalisering van de diverse processen betekenen?
  • Hoe kunnen de gezelschappen zelf data beter registreren en organiseren?
  • Wat zou de rol van DIP in dit bredere verhaal kunnen zijn?

 

Wie zitten er in de expertgroep Jeugdgezelschappen?

In samenwerking met de NAPK is er een expertgroep opgericht waarin naast de vertegenwoordiging van een aantal jeugdgezelschappen, ook een aantal intermediairs die landelijk ervoor zorgen dat voorstellingen plaats kunnen vinden, betrokken zijn.

De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van Loes Hoogenboom, directeur van DIP.

Heb je een vraag of een bijdrage voor de expertgroep Jeugdgezelschappen? Stuur ons een bericht.