Login
contact
Expertgroep Definities richt zich op belangrijke taak voor de sector
17.07.2020

Expertgroep Definities richt zich op belangrijke taak voor de sector

In het afgelopen voorjaar heeft DIP een aantal expertgroepen opgestart om belangrijke vraagstukken binnen de podiumkunstensector te bespreken en tot afspraken te komen die voor alle partijen in de sector wenselijk, uitvoerbaar en acceptabel zijn.

Zo is er, naast een expertgroep Marketing en een expertgroep Techniek, ook een expertgroep Definities die zich richt op het creëren van uniforme definities in relatie tot kaartverkoop, recette en genres.

 

Expertgroep Definities

Deze laatste groep is inmiddels al een aantal keer (virtueel) samengekomen met als doel om te komen tot een breed gedragen set uniforme definities in relatie tot kaartverkoop, reserveringen en beschikbare zaalcapaciteit. In een later stadium zal de expertgroep zich richten op het genereren van uniforme afspraken op het gebied van recette en genres. Dit zijn complexe vraagstukken, omdat ze vanuit verschillende invalshoeken benaderd moeten worden: als eerste vanuit de bedrijfsvoering, de techniek (de kaartverkoopsystemen) en vanuit financieel oogpunt. Dit laatste omdat alle definities die we met elkaar afspreken in de podiumkunstenbranche, ook accountantsproof moeten zijn.

 

Welke organisaties?

De expertgroep Definities bestaat uit een groep mensen met expertise op het gebied van de vraagstelling over definities vanuit verschillende achtergronden. Dat is nodig, omdat standpunten over definities vanuit elk oogpunt belicht moeten worden, zodat uiteindelijk de gehele branche er mee kan werken. Zo zijn er leden in de groep die specifieke expertise hebben op het gebied van kaartverkoop/ticketing, worden een aantal podia vertegenwoordigd met verschillende kaartverkoopsystemen (de meest voorkomende) en is er ook een expert die vanuit het oogpunt van een wederverkoper in het gesprek aanwezig is. Hier vind je een lijst vinden van alle leden die meewerken aan deze expertgroep.

 

Beoogd proces

In de eerste meeting heeft de groep het proces besproken van het blokkeren/reserveren van een kaart tot de daadwerkelijke aankoop ervan en alle varianten die er bestaan bij de verschillende organisaties. DIP heeft alle input uit deze meeting uitgewerkt tot een flow chart om al deze processen in beperkte mate uniform weer te kunnen geven. Deze is verder besproken en aangescherpt in de tweede en derde meeting. In de derde meeting heeft de groep zich met name gericht op het vraagstuk wat het verschil tussen een reservering en een blokkade besproken in relatie tot contingenten bij wederverkoop van tickets.

In het kort is het beoogde proces in een aantal stappen weer te geven:

  1. Met de werkgroep komen tot een uniforme werkbare set van definities, waar in ieder geval alle leden van de expertgroep zich in kunnen vinden;
  2. Deze uitkomsten breder delen binnen de sector (en directies);
  3. Door middel van overleg consensus bereiken binnen de sector;
  4. Technische realisatie door DIP in de applicatie van DIP;
  5. Instructies richting boeking- en ticketingsystemen.

Dus: wordt vervolgd! Houd de website in de gaten om de ontwikkelingen te kunnen volgen.

Lees verder over de expertgroepen & over de expertgroep Definities.