Login
contact
DIP zoekt per juli 2024 een nieuwe voorzitter van het bestuur (onbezoldigd)
15.03.2024

DIP zoekt per juli 2024 een nieuwe voorzitter van het bestuur (onbezoldigd)

Het bestuur van DIP is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 leden, inclusief voorzitter. De zittende voorzitter vertrekt. Daarop zoekt DIP een verbindende, vooruitstrevende en betrokken voorzitter die actief én met overtuiging bijdraagt aan onze doelen. 
 

DIP zoekt per juli 2024 een nieuwe voorzitter van het bestuur

Over DIP
In het najaar van 2018 zetten de drie grootste brancheverenigingen in de podiumkunsten (VSCD, NAPK en VVTP) hun schouders onder een ambitieus plan: alle informatie in de sector over publiek, producties en financiële afspraken bundelen in één digitale oplossing. Dit was het startsein voor de oprichting van Stichting Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP). Ons doel? Samen efficiënter werken, inzichten delen en een groter publiek bereiken - met een tool die werkprocessen stroomlijnt en data verzamelt en ontsluit. Daarvoor brachten we eerst alle bestaande initiatieven bij elkaar. Vervolgens ontwikkelden we een compleet nieuw platform. Hiervan maken inmiddels al 329 organisaties gebruik: 138 professionele podia en 191 producenten en impresariaten. En iedere maand sluiten nieuwe partijen aan.

Onze organisatie
DIP werkt met een klein team vanuit Den Haag. Behalve het bestuur bestaat de organisatie uit een directeur, vier vaste medewerkers en een freelance Solution Architect. De technische ontwikkeling van het platform is uitbesteed aan een ICT-partner.

Een nieuwe fase
Na een tijd van pionieren is er voor DIP een nieuwe fase aangebroken. Waarin we werken aan de bestendiging en uitbreiding van de mogelijkheden van het DIP-platform. Dit doen we samen met de sector. Ook – of misschien wel juist – nu hebben we behoefte aan een stevig, daadkrachtig en divers bestuur. Met veel organisatiekracht en ideeën - plus een groot netwerk. Voor de samenstelling van het bestuur streven we naar pluriformiteit in zoveel mogelijk opzichten. Het bestuur onderschrijft de drie gedragscodes voor de cultuursector: de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code.

Voorzitter bestuur
Stichting DIP wordt bestuurd volgens een ‘bestuur-plus-directiemodel’. Het bestuur is hierbij verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en schept de randvoorwaarden voor een gezonde werkomgeving. Ook adviseert deze de directie en fungeert het als klankbord en sparringpartner.

Het bestuur bestaat op dit moment uit negen leden - inclusief voorzitter. De brancheverenigingen (NAPK, VSCD en VVTP) leveren ieder twee leden. Deze worden aangevuld met drie onafhankelijke leden met specifieke expertise op het gebied van ICT, marketing en communicatie en/of recht. In de toekomst breiden we het bestuur nog uit met een extra vertegenwoordiger van de VSCD en wordt de voorzitter een aanvullend, onafhankelijk lid.

De zittende voorzitter vertrekt. Daarop zoekt DIP een verbindende, vooruitstrevende en betrokken voorzitter die actief én met overtuiging bijdraagt aan onze doelen. 

Het bestuur
Alle leden van het DIP-bestuur:

 • hebben affiniteit met de podiumkunsten en digitalisering.
 • kunnen kritisch denken, rolvast blijven en in een team maar ook zelfstandig werken.
 • beschikken in de basis over zelfreflectie.
 • zijn zich bewust van de Governance Code Cultuur en de sectorbrede - soms overstijgende - opdracht van DIP.
 • kunnen toezicht houden op het naleven van de strategie en het beleid van de stichting.
 • hebben geen tegenstrijdige belangen op het moment van benoeming.

Onze ideale kandidaat
Onze gedroomde voorzitter:

 • ontwikkelt samen met bestuur en directie een vooruitstrevende, digitale strategie die de sector verbindt, innoveert en versterkt.
 • is een goede luisteraar die zorgt voor een fijne samenwerking, effectieve vergaderingen en dito besluitvormingsprocessen.
 • is sparringpartner van de directeur.
 • bouwt strategische relaties op.
 • is het gezicht van DIP bij stakeholders en subsidieverstrekkers.
 • pleit voor een digitale toekomst voor de podiumkunsten.

Kwalificaties

 • Aantoonbare ervaring in leidinggevende rollen (bij voorkeur als voorzitter, CEO of in vergelijkbare posities).
 • Kennis van en affiniteit met de podiumkunstensector.
 • Kennis van digitale ontwikkelingen, trends, innovaties en technologieën.

Vergoeding en tijdsbesteding
Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd. Het DIP-bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar ongeveer 2,5 uur. De directie stelt de agenda op -  in samenwerking met de voorzitter en de penningmeester. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 30 minuten. Daarnaast is de voorzitter ook onderdeel van ons dagelijks bestuur dat één keer per twee weken ongeveer 30 minuten online samenkomt. 

Vragen?
Vragen over deze vacature? Neem dan contact op met DIP-directeur Joep Grooteman via joep@dip.nl.  

Solliciteren
Reageren? Stuur dan voor vrijdag 12 april 2024 een motivatiebrief, plus cv naar lianne@dip.nl. Gericht aan het bestuur en onder vermelding van ‘sollicitatie voorzitter DIP’. Een ontvangstbevestiging volgt per mail. De selectiegesprekken vinden waarschijnlijk plaats in april en/of mei.