Login
contact
DIP gaat door 🚀
03.07.2024

DIP gaat door 🚀

We hebben fantastisch nieuws! Vandaag verlengden de VSCD, NAPK en de VVTP hun samenwerking: ook de komende jaren trekken ze gezamenlijk op in de doorontwikkeling van DIP. Dat betekent dat we blijven werken aan meer efficiëntie, snelheid én publieksinzicht voor de podiumkunstensector. Met z'n allen gaan we voor volle zalen.

Juist nu  
“Nu donkere wolken zich samenpakken boven de culturele sector, is het van groot belang om ons niet terug te trekken op onze eigen eilandjes. Juist nu moeten we samenwerken en investeren in onze gezamenlijke toekomst. Het is de enige manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden", aldus Gabbi Mesters (directeur van de VSCD). “Met het digitaliseren en stroomlijnen van onze werkprocessen, kunnen we tijd en daarmee kosten besparen. Dat is noodzakelijk, als we kijken naar de almaar stijgende productie- en presentatiekosten”, vult Mirjam Terpstra (directeur van de NAPK) aan.


“Juist nu moeten we samenwerken en investeren in onze gezamenlijke toekomst.” 
Gabbi Mesters, directeur van de VSCD  
 

Inmiddels vindt het publiek haar weg weer terug naar de theaters. Maar het DIP-platform moet hen ook helpen om het publiek vast te houden en in de toekomst verder te verbreden. Dian Hoelscher (directeur van de VVTP): “Door (geaggregeerde) publieks- en verkoopdata uit te wisselen via het platform, kunnen we als sector beter zicht krijgen op de wensen en samenstelling van onze kaartkopers. Het stelt theaters in staat gerichter te programmeren, en producenten kunnen hun marketinginspanningen beter afstemmen op de wensen van het publiek.”  

“Met DIP wordt de podiumkunstensector wendbaarder en weerbaarder", vertelt DIP-bestuursvoorzitter Joachim Fleury. “Naast meer efficiency, wil DIP het in de toekomst ook mogelijk maken om snellere en betere analyses te maken van de sector. Er wordt - onder meer vanuit de politiek - veel beweerd over de (podium)kunsten, maar zelden onderbouwd door feitelijke cijfers. Omdat die domweg niet voorhanden zijn. Ook niet om het tegendeel te bewijzen. Daar hoopt DIP verandering in te brengen.”


“Met DIP wordt de podiumkunstensector wendbaarder en weerbaarder." 
Joachim Fleury, bestuursvoorzitter DIP 
 

Volgende stappen  
DIP-directeur Joep Grooteman: “De afgelopen jaren hebben we een prachtige basis gelegd en inmiddels zijn we een van de Europese voorlopers. Nu is het zaak om bestaande toepassingen door te ontwikkelen, maar ook nieuwe functionaliteiten toe te voegen. DIP moet dé plek zijn waar iedereen in de sector naartoe gaat wat betreft digitalisering en data.”   

Een voorwaarde daarvoor, is dat alle DIP-gebruikers ‘dezelfde taal spreken’. De afgelopen 4,5 jaar hebben producenten, impresariaten en theaters daarom samengewerkt aan een collectief definitiedocument. Naast de verlenging van de DIP-samenwerking, is ook dit definitiedocument vandaag officieel vastgesteld. Joep: “Zo’n document lijkt triviaal, maar het is een belangrijk grondwerk om als sector te kunnen samenwerken. Ik ben enorm trots dat we dit samen hebben bewerkstelligd. Het laat zien dat de podiumkunstensector echt gezamenlijk optrekt naar de toekomst. DIP kan hiermee nog meer waarde bieden aan de podiumkunstensector én we kunnen onze volgende stappen zetten.”

“We hebben een prachtige basis gelegd en inmiddels zijn we een van de Europese voorlopers.   
Ik ben enorm trots dat we dit samen hebben bewerkstelligd."
Joep Grooteman, directeur DIP