Login
contact
Digitaliseren = Standaardiseren
14.05.2020

Digitaliseren = Standaardiseren

Aan de basis van alles wat we met elkaar vergelijken, ligt het gebruik van eenzelfde definitie. Dit is een grote uitdaging gebleken van voorgaande digitale initiatieven in de sector.

Definities in de kaartverkoop

Waar het ene theater het woord reservering gebruikt, gebruikt het andere theater hiervoor blokkade. Waar de één blokkade gebruikt voor een zachte reservering, gebruikt de ander blokkade voor een harde, vergeven plek. Zo zijn er nog tal van voorbeelden.

Als we met de gehele sector tot eenduidige definities komen, gaat dit ons enorm veel efficiëntie opleveren. Dit is één van de voornaamste speerpunten van DIP.

DIP functioneert als de spil tussen wederverkopers, kaartverkoopsystemen, producenten en theaters om hier gezamenlijk afspraken over te maken.

Recent vormde een bijeenkomst met wederverkopers en producenten de start van wat een rondgang onder experts in de sector moet worden. Op dit moment vindt er in overleg met de brancheverenigingen en het bestuur van Stichting DIP een selectie plaats van te betrekken experts en zal de eerste (digitale) bijeenkomst op korte termijn plaatsvinden.

Een voorstel ten aanzien van de te gebruiken definities zal in de Algemene Ledenvergaderingen van de drie brancheverenigingen in het najaar van 2020 aan alle leden voorgelegd worden.

In de tussentijd houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen en horen wij het graag als je hier vragen over hebt.