Login
contact

ik wil DIP!

DIP is voor alle theaters, producenten, gezelschappen en impresariaten in de Nederlandse podiumkunstenbranche. Leden van brancheverenigingen VSCD, NAPK en VVTP zijn automatisch aangesloten bij DIP via hun lidmaatschap. Maar ook niet-leden van een branchevereniging zijn welkom bij DIP!

meld je nu direct aan via het online registratieformulier

Liever eerst contact?

bekijk tarieven VSCD leden

Leden van brancheverenigingen VSCD, NAPK en VVTP zijn automatisch aangesloten bij DIP via hun lidmaatschap.

VSCD DIP Bezoeken Bijdrage lid
1 0-15.000 € 1.250,-
2 15.001-30.000 € 2.000,-
3 30.001-50.000 € 3.000,-
4 50.001-100.000 € 4.500,-
5 100.000-150.000 € 6.000,-
6 150.001-200.000 € 7.000,-
7 200.001-hoger € 7.500,-

 

bekijk tarieven voor NAPK leden

Leden van brancheverenigingen VSCD, NAPK en VVTP zijn automatisch aangesloten bij DIP via hun lidmaatschap.

NAPK DIPContributie NAPK*Bijdrage lid 
1€ 0-1.500€ 150,-
2€ 1.501- 5.000€ 750,-
3€ 5.001-10.000€ 1.750,-
4€ 10.001-15.000€ 3.000,-
5€ 15.001-20.000€ 3.750,-
6€ 20.000-25.000€ 4.500

* Zie https://napk.nl/sluit-je-aan/kosten-voorwaarden/ voor contributieopbouw

bekijk tarieven VVTP leden

Leden van brancheverenigingen VSCD, NAPK en VVTP zijn automatisch aangesloten bij DIP via hun lidmaatschap.

Tarief A (o.b.v. omzet)

omzet Tarief A
>4.500.000 € 3.556
2.000.000<4.500.000 € 2.371
1.000.000<2.000.000 € 1.581
500.000<1.000.000 € 791
<500.000 € 396

 

Tarief B (o.b.v. # voorstellingen)

aantal voorstellingen kosten per voorstelling Tarief B     
500 € 5,61 € 2.805,00

 

Voorbeeldmatrix Totaal Tarief A+B (aantal voorstellingen)

100 200 500 1000 2500 5000
€ 4.117 € 4.678 € 6.361 € 9.166 € 17.581 € 31.606
€ 2.932 € 3.493 € 5.176 € 7.981 € 16.396 € 30.421
€ 2.142 € 2.703 € 4.386 € 7.191 € 15.606 € 29.631
€ 1.352 € 1.913 € 3.596 € 6.401 € 14.816 € 28.841
€ 957 € 1.518 € 3.201 € 6.006 € 14.421 € 28.446

Zie www.vvtp.com/dip.

Opmerkingen:
- Tarief DIP is opgesteld uit een optelling van Tarief A plus Tarief B. Dat geldt voor zowel een producent als een impresariaat.
- Tarief A (omzet) bij een impresariaat is alleen de eigen omzet op basis van de provisie, dus het gaat niet om de omzet van alle producenten bij elkaar. 
- Tarief B gaat over alle voorstellingen. Dus bij een impresariaat om alle voorstellingen van alle producenten bij elkaar opgeteld.
- Als impresariaat en producent tegelijkertijd: Tarief A is de eigen provisie-omzet + de omzet van de eigen producties bij elkaar opgeteld.
- Als impresariaat en producent tegelijkertijd: Tarief B is totaal aan # voorstellingen van eigen producties plus de voorstellingen van de andere producenten.

 

bekijk tarieven voor organisaties die niet zijn aangesloten bij een branchevereniging

DIP is een non-profit organisatie opgericht door de sector voor de sector. Wij berekenen de bijdrage op basis van de grote van een organisatie en niet op basis van het gebruik van DIP. Op die manier is de investering die deelnemers doen berekend op basis van ieders draagkracht.

 

Tarieven voor theaters die geen branchevereniging lid zijn:

Theaters worden gefactureerd op basis van eigen doorgave van bezoekersaantallen en deze worden gecontroleerd op basis van het openbare jaarverslag. 

Staffel voor theaters tot 15.000 bezoeken per jaar (bezoekersaantallen programmering inclusief het bezoek aan voorstellingen van amateurgezelschappen):

Bezoeken Niet-lid VSCD theater
0-2.500 € 200,-
2.501-5.000 € 400,-
5.001-7.500 € 500,-
7.501-10.000 € 650,-
10.001-12.500 € 800,-
12.501-15.00 € 1.000,-

 

Staffel voor theaters met meer dan 15.000 bezoekers per jaar (bezoekersaantallen programmering inclusief het bezoek aan voorstellingen van amateurgezelschappen):

Bezoeken Niet-lid VSCD theater
15.001-30.000 € 2.200,-
30.001-50.000 € 3.300,-
50.001-100.000 € 4.950,-
100.000-150.000 € 6.600,-
150.001-200.000 € 7.700,-
200.001-hoger € 8.250,-

 

Tarieven voor vrije en gesubsidieerde producenten die geen branchevereniging lid zijn:

Het uitgangspunt is een optelsom van een bedrag per voorstelling en een bedrag per euro recette. Dit is het meest eerlijke model voor de zeer verschillende schaalgroottes van de organisaties. Waarop wordt gefactureerd:

  • € 0,001 per € 1,00 recette, plus
  • € 10 per voorstelling (waarbij de voorstellingsaantallen exclusief de locatie/festival/schoolvoorstellingen zijn). 

 

Tarieven impresariaten die geen branchevereniging lid zijn:

Het uitgangspunt is een optelsom van een bedrag per voorstelling en een bedrag per euro recette. Dit is het meest eerlijke model voor de zeer verschillende schaalgroottes van de organisaties. Waarop wordt gefactureerd:

  • € 0,0007 per € 1,00 recette, plus
  • € 5 per voorstelling (waarbij de voorstellingsaantallen exclusief de locatie/festival/schoolvoorstellingen zijn). 

 

Algemeen

Vanwege de coronacrisis zal 2019 als peiljaar voor de contributie van 2021 worden genomen, omdat de data uit 2020 i.v.m. de corona maatregelingen en geannuleerde voorstellingen een vertekend beeld geven en niet de basis voor berekening kunnen vormen.

Recettebedragen zijn inclusief BTW. Het tarief per € 1 recette (het berekende tarief) is exclusief BTW.

Valt je organisatie niet binnen één van deze of juist in meerdere categorieën of twijfel je, neem dan contact met ons op.