Login
contact
Update DIP technologische ontwikkelingen
14.08.2020

Update DIP technologische ontwikkelingen

Wil je weten wat DIP in de afgelopen tijd vanuit technologisch oogpunt heeft bereikt en waar we nu staan in het totale ontwikkeltraject? Dan adviseer ik je om verder te lezen! 

Terugblik

In oktober 2019 zijn de organisaties van voorheen Podiumkunst.info en Publiek NL samengevoegd in het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten. Dit was op dat moment vooral een organisatorische integratie, want de systemen opereerden nog los van elkaar elk in hun eigen IT-omgeving. De afgelopen tijd is er gewerkt aan het loskoppelen van voorheen Publiek NL uit de eigen omgeving om het vervolgens naar de DIP omgeving te kunnen migreren en dat is nu gerealiseerd. Volgende stap is om het te integreren binnen de DIP omgeving en daar zijn we nu mee bezig samen met onze technische partner The Cre8ion Lab. Dit proces is in fases gepland en wordt ook gefaseerd uitgevoerd en opgeleverd.

 

Fasering samenbrengen losse systemen in één DIP

Er zijn een aantal belangrijke fases in het proces om van twee losse systemen (PKI en PNL) naar één totaaloplossing (DIP) te komen. 

  • Fase 0 in Q1 & Q2 2020 is het herbouwen van de twee losse systemen en ze te migreren naar de DIP omgeving. 

  • Fase 1 in Q3 2020 is het aan elkaar koppelen van de losse bestaande systemen. Dit zal in eerste instantie eerst alleen zijn aan de front-end (één interface) en later ook in de back-end (systemen ook daadwerkelijk gekoppeld). 

  • Fase 2 in Q4 2020 bestaat vervolgens uit het integreren tot één platform met drie basisfunctionaliteiten: 1. Verkoopmonitor (voor verkoopstanden), 2. Contractmodule (voor financiële afspraken) en 3. Publieksmonitor (bezoekersdata).

  • In fase 3 in Q4 2020 wordt de online uitwisseling- en opslag van voorstellingsinformatie gerealiseerd, alsmede de koppelingen met de verschillende systemen van aanbieders en afnemers.

 

Waar staan we nu?

DIP bevindt zich nu volgens planning in fase 1. Recentelijk heeft de migratie van de basis voor de Publieksmonitor (het systeem dat gaat over bezoekersdata) naar de DIP omgeving plaatsgevonden en DIP is nu klaar om de koppelingen met de theaters te realiseren. De meeste theaters hebben al een koppeling met DIP, maar dat is de koppeling die gaat over de transfer van data gerelateerd aan kaartverkoop. Een tweede koppeling is nodig om ook bezoekersdata (geanonimiseerd) op te halen uit het kaartverkoopsysteem van het theater. Een aantal theaters heeft zich in de afgelopen week aangemeld voor dit proces. Het streven van DIP is om deze koppelingen gerealiseerd te hebben, voordat de Publieksmonitor live gaat. 

Voor wat betreft het herbouwen van de twee applicaties in het DIP platform (Podiumkunst.info en PubliekNL) is het nu vooral een kwestie van testen, testen en nog eens testen. Hier is een interne testomgeving voor gecreëerd door ons technisch partnerbureau, waar we kunnen testen met bijvoorbeeld het rechtensysteem (een admin gebruiker heeft weer andere rechten dan een reguliere gebruiker) of met het switchen van rol (denk aan de verschillende rollen van kassamedewerker, marketingmedewerker etc.) Met deze switch-optie kan de supportafdeling vragen van gebruikers beantwoorden en hen helpen bij het inrichten van hun accounts. En zo zijn er nog veel meer onderdelen en functionaliteiten die uitgebreid getest moeten worden, voordat het platform daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. 

 

Wat kun je verwachten van DIP?

Voor 2020 is de planning is dat de eerste deeloplevering van DIP plaats gaat vinden (Verkoopmonitor & Contractmodule) aan het einde van dit jaar. Na een periode van live testen kan het aan het begin van 2021 gelanceerd worden voor gebruik. Als DIP gebruiker kun je dan inloggen in de nieuwe DIP interface om gebruik te maken van de Verkoopmonitor voor verkoopstanden en de Contractmodule voor financiële afspraken. 

De lancering van de Publieksmonitor volgt later in 2021. Zodra de theaters gekoppeld zijn en alle benodigde randvoorwaarden in orde zijn, kan de Publieksmonitor zich gaan vullen met bezoekersdata en kan de DIP gebruiker relevante data raadplegen in verschillende soorten grafieken en diagrammen als basis voor bijvoorbeeld de marketingaanpak.  

In 2021 (en verder) zal het platform verder uitgebreid en geoptimaliseerd worden waar nodig en mogelijk. In het visiedocument staat meer informatie over de plannen op langere termijn en DIP publiceert regelmatig updates op DIP.nl om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. De organisatie van DIP werkt hier in samenwerking met het DIP bestuur, de brancheorganisaties en de expertgroepen structureel aan op strategisch en conceptueel niveau, maar de daadwerkelijke ontwikkelplannen ervan zullen nog even op zich moeten laten wachten tot de basis gelegd is. First things first!

Wij kunnen bijna niet wachten tot het zover is. De eerste oplevering van een sectorbreed collectief digitaal informatieplatform, waar relevante data onderling gedeeld, geanalyseerd, bediscussieerd en financieel en administratief ingezet kan worden in de branche, is dan écht een feit.