Selecteer een pagina

Tijdlijn Ontwikkelingen & Beslismomenten DIP

Begin 2020 beogen we de eerste versie van DIP beschikbaar te kunnen stellen, waarbij de huidige functionaliteiten van PKI en PNL samen in een nieuw dashboard in het platform geïntegreerd zullen zijn. Dit betekent dat het huidige platform van PKI in eerste instantie uitgebouwd zal worden om geanonimiseerde data van bezoekers te verzamelen, die vervolgens op geaggregeerd niveau gemeten en geanalyseerd worden. Daarna zal DIP naar aanleiding van die data concreet toepasbare inzichten kunnen genereren die door uw marketeer kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen en testen van strategische marketingactiviteiten.

Binnen een half jaar na de release van de zogenaamde DIP 1.0, zijn we van plan om een nieuwe, flexibele contractmogelijkheid toe te voegen om zo snel mogelijk nieuwe gebruikers aan te trekken. 

Het streven is om in de loop van 2020 DIP 1.1 te ontwikkelen. Doel is dan om een koppeling met CRM en financiële modules te ontwikkelen. Het uiteindelijke plan is om in 2021 DIP 1.2 te realiseren, waarbij ook communicatiemateriaal gecentraliseerd in DIP beschikbaar kan worden gesteld en gekoppeld kan worden met planningssystemen.

Deze planning is een indicatie en is afhankelijk van de mogelijkheden van stichting DIP. Een meer gedetailleerde planning volgt, zodra deze bekend is.

 

 

 

Heeft u een vraag over de planning van DIP? Wij horen het graag! Stel hieronder uw vraag.

 

Neem contact met ons op.

Info

DIP is een initiatief van de brancheverenigingen NAPK, VSCD en VVTP. 

Bestuursleden van de Stichting DIP: 
Joachim Fleury (voorzitter)
Arjen Berendse (penningmr.)                                Walter Ligthart
Jaap Lampe
Matthijs Bongertman
Fred de Graaf
Marc van Kaam
Margot Gerené
Gerrit Oomens