Selecteer een pagina

De kosten van DIP

DIP is een initiatief van de brancheverenigingen NAPK, VSCD en VVTP en alle leden van deze verenigingen hebben voor dit platform gestemd. DIP wordt daarmee een platform van de sector zelf en de leden van de brancheverenigingen zijn automatisch aangesloten bij DIP. Hier zijn rechten (gebruik van de functionaliteiten van het platform) en plichten (financiële bijdrage via het lidmaatschap) aan verbonden. Elke branchevereniging rekent de kosten voor DIP door aan haar leden en heeft zelf bepaald hoe het de kosten naar de leden doorberekent. Vanaf januari 2020 wordt het nieuwe contributiestelsel van DIP van kracht.
 
Voor geïnteresseerden die niet lid zijn van één van de brancheverenigingen, wordt door stichting DIP gewerkt aan een passend financieel model. Zodra er meer over bekend is, zult u deze informatie hier kunnen vinden.

 

Neem contact met ons op.

Info

DIP is een initiatief van de brancheverenigingen NAPK, VSCD en VVTP. 

Bestuursleden van de Stichting DIP: 
Joachim Fleury (voorzitter)
Arjen Berendse (penningmr.)                                Walter Ligthart
Jaap Lampe
Matthijs Bongertman
Fred de Graaf
Marc van Kaam
Margot Gerené
Gerrit Oomens