Selecteer een pagina

DIP: organisatie, ontwikkeling en besluitvorming

Ontstaan DIP

Het Digitale Informatieplatform Podiumkunsten is in het leven geroepen door de brancheverenigingen VSCD, NAPK en VVTP. In 2018 is een werkgroep samengesteld, bestaande uit Joachim Fleury (NAPK), Walter Ligthart (NAPK) Arjen Berendse (VSCD), Jaap Lampe (VSCD), Matthijs Bongertman (VVTP), Jort Vlam (VVTP) en Loes Hoogenboom (PKI). Uit de samenwerking met een onafhankelijk consultancybureau is het Visiedocument DIP voortgekomen.

Dit Visiedocument is in november 2018 tijdens de ledenvergaderingen van drie brancheverenigingen voorgelegd aan de leden. Onder voorbehoud van een concreet transitieplan, stemden de leden in met voortgang van het onderzoek. Eind 2018 is de werkgroep omgevormd naar een stuurgroep en uitgebreid met Nynke Stellingsma en Elly Jonker als bestuursleden van PubliekNL en Fred de Graaf ter vervanging van vertrekkend directeur van de VVTP Jort Vlam. Tarik Yousif werd aangesteld om de integratie van functionaliteiten van platforms PKI en PNL te onderzoeken en de stuurgroep te adviseren.

Het Transitieplan werd door de stuurgroep vastgesteld en in de ledenvergaderingen van VSCD, NAPK en VVTP  (mei en juni 2019) voorgelegd aan de leden. De leden hebben vervolgens bepaald dat DIP in voorgestelde vorm gerealiseerd zal worden.

 

Voorgestelde organisatie & exploitatie DIP

De organisatie van DIP is ondergebracht in een Stichting DIP. De stichting beoogt het volgende organogram:

De ontwikkeling van de backend van DIP (alles wat onzichtbaar is voor de gebruiker) zal, onder aansturing van de organisatie DIP, door een externe softwareleverancier worden uitgevoerd. Denk daarbij aan de databases, dataconnecties, datatransport en het onderhoud van de database – kortom, de ‘hardcore IT’. Het intellectuele eigendom van het platform is van de Stichting DIP.
De uitvoerende rol van de organisatie DIP zal zich volledig richten op:

  • het gebruik van het platform DIP (het aanleveren en interpreteren van de data) zo makkelijk en ‘lean’ mogelijk maken
  • het formuleren van de gewenste vragen en kennisbehoefte in samenspraak met de verschillende partijen
  • het verwerken (valideren, analyseren en terugkoppelen) van de door DIP-gebruikers aangeleverde content (data) en de gestelde vragen.

Besluitvorming en ontwikkeling

De ontwikkeling van DIP ligt in hoofdlijnen vast in het Transitieplan. Echter, uw bijdrage in de verdere ontwikkelingen van DIP zijn van groot belang! Alhoewel de eerste fase van DIP de integratie van de functionaliteiten PKI en PNL omvat, zijn de mogelijkheden voor de uitbreidingen daarna juist afhankelijk van de inhoudelijke input van u als expert.

Daarom organiseert DIP bij instemming van de plannen, in de periode augustus-september inhoudelijke werksessies op verschillende terreinen: marketing, financiën en ticketing. De uitkomsten van deze werksessies zal door de directie en bestuur van DIP als input worden meegenomen in de vorming van de verdere ontwikkeling van het Platform.

 

Heeft u een vraag over de organisatie, ontwikkeling of besluitvorming van DIP? Laat het ons direct weten!

Neem contact met ons op.

Info

DIP is een initiatief van de brancheverenigingen NAPK, VSCD en VVTP. 

Bestuursleden van de Stichting DIP: 
Joachim Fleury (voorzitter)
Arjen Berendse (penningmr.)                                Walter Ligthart
Jaap Lampe
Matthijs Bongertman
Fred de Graaf
Marc van Kaam
Margot Gerené
Gerrit Oomens