Selecteer een pagina

DIP & de toekomst van marketing

Of u nu een presenterende of producerende instelling bent, groot of klein, gesubsidieerd of niet, allen streeft u naar een belangrijk doel: voorstellingen onder de aandacht brengen bij een zo groot mogelijk publiek én gericht op de juiste doelgroep.

Hoe meer we als sector weten over ons publiek, hoe gerichter en effectiever we gezamenlijke marketingcampagnes kunnen uitvoeren. Door de koppeling van transactiegegevens, stelt het Digitale Informatieplatform Podiumkunsten ons in staat om op regionaal én landelijk niveau gegevens te registreren en analyseren. Dit zijn gegevens als:

  • tijdstip van aankoop
  • postcodegebied van bezoekers
  • eerder bezochte voorstellingen
  • genres van de bezoeker

Hiermee kan men via DIP bijvoorbeeld makkelijk de effectiviteit van campagnes meten en in kaart brengen.

DIP als platform en als organisatie bieden samen een tool dat via een continu proces van definiëren, meten, interpreteren, implementeren en analyseren van data, concreet toepasbare inzichten en benchmarks produceert om doelgerichter uw gewenste publiek te bereiken.

Misschien denkt u uw publiek al goed te kennen. Dat is mooi! Echter, tijden veranderen evenals uw publiek. U kunt zich afvragen voor hoe lang uw publiek gegarandeerd is en wanneer de tijd aanbreekt waarin u misschien een geheel ander publiek zult willen (en moeten) bereiken.

DIP maakt het verschil tussen data en Big Data: data zijn de gegevens van één of enkele instellingen. Op instellingsniveau is de hoeveelheid data vaak te weinig om significante analyses mee te kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de vraag welk platform u het beste kunt gebruiken ter promotie van uw voorstelling, binnen een bepaald genre, in een specifieke stad? Wat is de beste tijd om het publiek te mailen? Wat is het beste platform om nieuw publiek te bereiken? Een enkele instelling doet er jaren over om voldoende data te verzamelen, alle variabelen te testen en te meten, om hier vervolgens iets waardevols en bruikbaars over te kunnen zeggen.

DIP bevat veel meer data, Big Data, en maakt het mogelijk bovenstaande vragen continu te stellen, te testen, te meten en te beantwoorden. Analyses worden met DIP scherper en profielen specifieker. Daarmee kunt u gerichter marketingactiviteiten uitvoeren om een groter publiek te bereiken. DIP maakt het daardoor mogelijk om als producent en podium samen marketingstrategieën te ontwikkelen en te testen op stedelijk, regionaal en landelijk niveau. Of er kan bijvoorbeeld in gezamenlijkheid een marketingactie per specifiek genre ontwikkeld worden. 

Let wel, DIP wisselt geen persoonsgegevens van bezoekers (naam, e-mail, enzovoort) of bedrijfsgegevens uit. De verkoopcijfers per voorstelling worden binnen DIP niet gedeeld met partijen anders dan degenen waartussen een overeenkomst is gesloten (tenzij zij zelf anders besluiten). DIP registreert en analyseert dus alleen geanonimiseerde data. DIP rapporteert alleen over geaggregeerde data. Welke analyses en geaggregeerde data dit zijn, ligt aan de vragen die we samen als sector gaan formuleren en willen beantwoorden. Die vragen bepaalt u dus ook. Wat u met de inzichten doet, bepaalt u uiteindelijk zelf.

Heeft u een vraag over de rol van DIP op de toekomst van uw marketingactiviteiten? Wij horen het graag! 

Neem contact met ons op.

Info

DIP is een initiatief van de brancheverenigingen NAPK, VSCD en VVTP. 

Bestuursleden van de Stichting DIP: 
Joachim Fleury (voorzitter)
Arjen Berendse (penningmr.)                                Walter Ligthart
Jaap Lampe
Matthijs Bongertman
Fred de Graaf
Marc van Kaam
Margot Gerené
Gerrit Oomens